n w    w w w w

baner
Jestes w:  
large small default
Prośba o pomoc PDF Drukuj

i

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie, zwraca się z apelem o udzielenie pomocy rodzinie poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce dnia 10 maja br, w budynku mieszkalnym w Lnianie przy ul. Szkolnej 9

Pożar zniszczył całą łazienkę z częścią korytarza, pokoje wymagają odmalowania, należy naprawić instalację elektryczną. Rodzina obecnie bez przeprowadzenia remontu nie może przebywać w domu.
Dlatego gorąco apeluję i proszę wszystkich, którzy chcą i mają możliwości udzielenia pomocy poszkodowanym, zarówno w formie rzeczowej jak i finansowej.

Wsparcia w formie rzeczowej można udzielać za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie z siedzibą przy ulicy Wyzwolenia 9 do którego można dostarczyć rzeczy, które mają być przydatne do przeprowadzenia remontu.

Natomiast pomoc finansową można przekazać na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Osiu Oddział w Lnianie
nr: 74 8169 1016 0005 2689 2000 0020

Z dopiskiem  „Pomoc dla pogorzelców”

Osoba do kontaktu – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Janusz Rutkowski telefon: 52 33 23 764