n w    w w w w

baner
Jestes w:  
large small default
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie
Stypendia i staże krajowe PDF Drukuj

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, w ramach którego studenci pochodzący ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, mogą otrzymać stypendium na I rok studiów oraz wsparcie finansowe w dalszych latach edukacji akademickiej.

Stypendium pomostowe na pierwszy rok studiów – skierowane jest do maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i zostali przyjęci na I rok studiów dziennych oraz spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodzin byłych pracowników PGR, lub pochodzą z rodzin wielodzietnych bądź są wychowankami państwowych domów dziecka / rodzin zastępczych, lub są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych, lub zostali rekomendowani do udziału w Programie przez współpracujące w jego ramach pozarządowe organizacje lokalne. Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Więcej…
 
Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim PDF Drukuj

„Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 „Innowacyjna Edukacja”, Działanie 10.4 „Edukacja dorosłych”, Poddziałanie 10.4.2 „Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy”.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 4